RSS
A A A
SmodBIP

Strona główna

Inspekcja Weterynaryjna

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Parczewie

ul. Piwonia 50

21-200 Parczew

NIP: 5391337774

tel / fax: 83 354-18-75

e-mail: parczew.piw@wiw.lublin.pl

Od dnia 01 lutego 2021 r. do PIW Parczew można pisać TYLKO na adres e-mail znajdujący się powyżej.


od poniedziałku do piątku

od godziny 7 do godziny 15

Aktualności

Pismo do Producentów Trzody Chlewnej powiatu parczewskiego

04.05.2021

Pismo do Producentów Trzody Chlewnej powiatu parczewskiego w związku z wejściem w życie rozporządzenia wykonawczego KOMISJI (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

PISMO

Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej

26.03.2021

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Parczewie przypomina o kończącym się przedłużonym do 29 marca 2021 roku naborze wniosków przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Poddziałanie 5.1 Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof.

link do strony ARiMR

Dokonywanie zgłoszeń przemieszczeń – formularze jednopodpisowe

17.02.2021


ARiMR wprowadza zmiany w składaniu papierowych formularzy zgłoszeń zwierzęcych i jednocześnie zachęca posiadaczy zwierząt do korzystania z Portalu IRZplus.

Zgłoszeń przemieszczeń zwierząt gospodarskich oznakowanych należy dokonywać na formularzach jednopodpisowych (podpisanych przez nabywającego lub zbywającego).

W przypadku posiadania druków dwupodpisowych (na których jest możliwość złożenia podpisu zarówno przez nabywającego jak i przez zbywającego) należy pamiętać, aby taki druk był podpisany tylko przez jednego z posiadaczy – albo tylko przez nabywającego, albo tylko przez zbywającego.

Obowiązujące formularze dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt znajdują się na stronie internetowej Agencji (www.arimr.gov.pl) w zakładce: „Identyfikacja i Rejestracja Zwierząt”:

https://www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat/formularze-dotyczace-identyfikacji-i-rejestracji-zwierzat-gospodarskich.html

W związku z powyższym zachęcamy do korzystania z Portalu IRZplus, który umożliwia posiadaczom zwierząt gospodarskich oznakowanych dokonanie zgłoszeń zwierzęcych w imieniu własnej siedziby stada oraz przegląd informacji wprowadzonych bezpośrednio do systemu informatycznego ARiMR, w którym prowadzony jest rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych. Dzięki aplikacji można szybko i wygodnie wypełnić obowiązki ustawowe IRZ, bez konieczności wychodzenia z domu (przychodzenia do BP).

Informacje dotyczące obsługi zgłoszeń przez Internet – Portal IRZplus znajdują się na stronie internetowej Agencji (www.arimr.gov.pl):

https://www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat/obsluga-zgloszen-przez-internet-portal-irzplus.htmlOpublikował: Piotr Kicman
Publikacja dnia: 04.02.2021
Podpisał: Anna Gołacka
Dokument z dnia: 13.09.2012
Dokument oglądany razy: 46 312